Majątek WIOŚ

Środki trwałeWartość brutto
0: Grunty548 405,83 zł
1. Budynki i lokale8 098 394,80 zł
2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej51 569,15 zł
3. Kotły i maszyny energetyczne265 277,57 zł
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania707 724,30 zł
5. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty0,00 zł
6. Urządzenia techniczne235 798,34 zł
7. Środki transportu 2 993 741,28 zł
8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie523 063,14 zł
Pozostałe Środki trwałe2 559 631,91 zł
Wartości niematerialne i prawne252 689,23 zł

Ta strona jest generowana automatycznie na podstawie aktualnego spisu inwentarza.

Stronę odwiedzono 3045 razy

Stona utworzona dn. 2020-03-04 Autor: Marek Potocki. Ostatnia zmiana: 2020-03-09 Edytował: Marek Potocki