Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wprowadza obowiązek raportowania stanu zapewniania dostępności przez każdy podmiot publiczny.

Do 31 marca 2021 r., a następnie co kolejne 4 lata, każdy podmiot publiczny musi opracować raport obrazujący przede wszystkim to, jak spełnia minimalne wymagania w zakresie zapewniania dostępności opisane w art. 6 ustawy. Zgodnie z zapisami w/w ustawy raport ten powinien zostać opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej danego podmiotu lub jego stronie internetowej, jeśli nie posiada BIP.

Wypełniając obowiązek ustawowy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu poniżej zamieszcza pełna treść raportu.

Pliki do pobrania


Stronę odwiedzono 1886 razy

Stona utworzona dn. 2021-04-20 Autor: Marek Potocki. Ostatnia zmiana: 2021-04-20 Edytował: Marek Potocki