Rejestr decyzji, o których mowa w art.21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z poź.zm)

Pokaż z roku:


Ta strona jest generowana automatycznie przez oprogramowanie wspomagające pracę urzędu.

Stronę odwiedzono 94852 razy

Stona utworzona dn. 2020-03-05 Autor: Marek Potocki. Ostatnia zmiana: 2020-03-05 Edytował: Marek Potocki