Zamówienia publiczne 2015

« wróć

Zamówienia aktualne

Zamówienia archiwalne

Dostawa odczynników chemicznych i wzorców dla potrzeb Laboratorium WIOŚ we Wrocławiu.
(Przetarg nieograniczony, ważny do 2015-04-15) Znak sprawy: WAT.272.1.2015
więcej...


Dostawa elementów zużywalnych do urządzeń laboratoryjnych i pomiarowych dla potrzeb Laboratorium WIOŚ we Wrocławiu, pracownie we Wrocławiu, Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
(Przetarg nieograniczony, ważny do 2015-04-14) Znak sprawy: WAT.272.2.2015
więcej...


Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu
(Przetarg nieograniczony, ważny do 2015-07-22) Znak sprawy: WAT.272.6.2015
więcej...


Dostawa odczynników chemicznych i wzorców dla potrzeb Laboratorium WIOŚ we Wrocławiu.
(Przetarg nieograniczony, ważny do 2015-07-06) Znak sprawy: WAT.272.3.2015
więcej...


Dostawa elementów zużywalnych do urządzeń laboratoryjnych i pomiarowych dla potrzeb Laboratorium WIOŚ we Wrocławiu, pracownie we Wrocławiu, Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
(Przetarg nieograniczony, ważny do 2015-07-06) Znak sprawy: WAT.272.4.2015
więcej...


Dostawa analizatora przepływowego CFA do oznaczania cyjanków wolnych/ogólnych i fenoli (indeksu fenolowego).
(Przetarg nieograniczony, ważny do 2015-07-30) Znak sprawy: WAT.272.7.2015
więcej...


Dostawa spektrometru emisyjnego z plazmą indukcyjnie wzbudzoną ICP OES, instalacja spektrometru, prezentacja jego działania oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu jego obsługi.
(Przetarg nieograniczony, ważny do 2015-08-07 08:00) Znak sprawy: WAT.272.5.2015
więcej...


Dostawa oprogramowania do zarządzania laboratorium.
(Przetarg nieograniczony, ważny do 2015-07-27) Znak sprawy: WAT.272.8.2015
więcej...


Dostawa 2 szt. samochodów dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
(Przetarg nieograniczony, ważny do 2015-07-24) Znak sprawy: WAT.272.9.2015
więcej...


Dostawa odczynników chemicznych i wzorców dla potrzeb Laboratorium WIOŚ we Wrocławiu.
(Przetarg nieograniczony, ważny do 2015-07-31) Znak sprawy: WAT.272.10.2015
więcej...


Dostawa samochodu dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
(Przetarg nieograniczony, ważny do 2015-08-05 11:00) Znak sprawy: WAT.272.11.2015
więcej...


Dostawa samochodu dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
(Przetarg nieograniczony, ważny do 2015-08-13 11:00) Znak sprawy: WAT.272.12.2015
więcej...


Dostawa elementów zużywalnych do urządzeń laboratoryjnych i pomiarowych dla potrzeb Laboratorium WIOŚ we Wrocławiu, pracownia w Jeleniej Górze.
(Przetarg nieograniczony, ważny do 2015-09-23 10:00) Znak sprawy: WAT.272.13.2015
więcej...


Dostawa elementów zużywalnych do urządzeń laboratoryjnych i pomiarowych dla potrzeb Laboratorium WIOŚ we Wrocławiu, pracownia w Jeleniej Górze.
(Przetarg nieograniczony, ważny do 2015-10-07 10:00) Znak sprawy: WAT.272.14.2015
więcej...


Ubezpieczenie majątku WIOŚ
(Przetarg nieograniczony, ważny do 2015-12-10 12:00) Znak sprawy: WAT.272.15.2015
więcej...


Dostawa energii elektrycznej do obiektów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu
(Przetarg nieograniczony, ważny do 2015-12-14 09:00) Znak sprawy: WAT.272.16.2015
więcej...


Postępowania nie podlegające PZP aktualne

Postępowania nie podlegające PZP archiwalne

Informacje aktualne

Informacje archiwalne

OGŁOSZENIE O PROWADZENIU DIALOGU TECHNICZNEGO - Dostawa spektrometru emisyjnego z plazmą indukcyjnie wzbudzoną ICP OES, instalacja spektrometru, prezentacja jego działania oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu jego obsługi.
(Dialog techniczny, ważny do 2015-06-16)
więcej...



Ta strona jest generowana automatycznie przez oprogramowanie wspomagające pracę urzędu.

Stronę odwiedzono 174089 razy

Stona utworzona dn. 2020-03-05 Autor: Marek Potocki. Ostatnia zmiana: 2020-03-05 Edytował: Marek Potocki